Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни (Уникален идентификатор на адмистративна услуга - 2071)