Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Повторно издаване на нова табела за определена категория на туристически обект
Услугата предоставя възможност за повторно издаване на нова табела за определена категория на туристически обект, в случай на захабяване на издадената.

Заявители на услугата могат да бъдат:
- физически и юридически лица

Необходими документи:
Заявление за издаване на нова табела.


Срок и такси за изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
Обикновена 30 дни 50.00 лв.Услугата предоставя възможност за повторно издаване на нова табела за определена категория на туристически обект, в случай на захабяване на издадената.

I. Компетентен орган
Компетентен орган е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

II. Заявител
Физически и юридически лица

III. Необходими документи
Заявление за издаване на нова табела

IV. Такса
За изработване на табела, част от категорийната символика са заплаща такса в размер на 50.00 лв., съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма в сила от 23.12.2016 г.