Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз
Услугата предоставя възможност за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз.

Необходими документи:
1. Заявление за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз;
2. Разрешения за таксиметров превоз на пътници и съответстващите им стикери за цитираните автомобили.