Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Извършване на годишен технически преглед на плавателен съд
Услугата предоставя възможност за извършване на годишен технически преглед на плавателен съд.

Необходими документи:
1. Заявление за годишен технически преглед;
2. Документ за платена такса за регистрация съгласно Тарифа№5 (копие).