Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Записване за обредна зала (определяне на ден и час)
За запазване на обредна зала за определена дата и час се подава искане от името на двамата младоженци.

Изисква се посочване на телефон и адрес на електронна поща за обратна връзка, на който ще се изпрати потвърждение за получаване на искането.

Подаването на искане завършва с въвеждане на генериран 4-цифрен код от картинка, разположена под бланката за попълване.

Необходимо е запазената дата да се потвърди на място в Бюрото за записване на сватбени тържества на ул. "Кракра" №2А, от поне един от младоженците, в рамките на следващите два работни дни. Ако резервацията не се потвърди в указания срок, тя ще бъде анулирана.

При потвърждението младоженците следва да предоставят личните си карти.

Заповед № СОА20-РД09-1780/13.05.2020 г. на кмета на Столична община за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1544/24.03.2020 г. за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак.


За запазване на обредна зала за определена дата и час се подава искане от името на двамата младоженци.

Изисква се посочване на телефон и адрес на електронна поща за обратна връзка, на който ще се изпрати потвърждение за получаване на искането.

Подаването на искане завършва с въвеждане на генериран 4-цифрен код от картинка, разположена под бланката за попълване.

Нееобходимо е запазената дата да се потвърди на място в Бюрото за записване на сватбени тържества на ул. "Кракра" № 2А, от поне един от младоженците, в рамките на следващите два работни дни. Ако резервацията не се потвърди в указания срак, тя ще бъде анулирана.

При потвърждението младоженците следва да представят личните си карти.

Заповед № СОА20-РД09-1780/13.05.2020 г. на кмета на Столична община за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1544/24.03.2020 г. за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак.