Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Срок и такси на изпълнение на услугата:


От 4 до 30 тона – 1 месец
Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
до 14 дни
40.00 лв.
Бърза
до 7 дни
60.00 лв.
Експресна
до 24 часа
80.00 лв.
От 4 до 30 тона – 3 месеца
Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
до 14 дни
100.00 лв.
Бърза
до 7 дни
150.00 лв.
Експресна
до 24 часа
200.00 лв.
 


Над 30 тона – 1 месец
Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
до 14 дни
50.00 лв.
Бърза
до 7 дни
75.00 лв.
Експресна
до 24 часа
100.00 лв.
Над 30 тона – 3 месеца
Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
до 14 дни
150.00 лв.
Бърза
до 7 дни
225.00 лв.
Експресна
до 24 часа
300.00 лв.