Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заявление за определяне на автогара като спирка на международна автобусна линия

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

30 дни

- междинна спирка за една линия - 20.00 лв. за 1бр.
- начална спирка за една линия - 30.00 лв. за 1бр.