Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на служебна бележка относно обстоятелства за МПС

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
Обикновена 7 дни - безплатна за лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50%;
- 5.00 лв.
Бърза 3 дни
- 2.50 лв. за лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50%;
- 7.50 лв.
Експресна 1 ден
- 5.00 лв. за лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50%;
- 10.00 лв.