Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на справка за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

5.00 лв.

Бърза 3 дни 7.50 лв.
Експресна 1 ден 10.00 лв.