Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заверка на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 4 от Приложение № 2 към Закона за местни данъци и такси

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

6.00 лв.