Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

12.00 лв.

Бърза 3 дни 18.00 лв.
Експресна 1 ден 24.00 лв.