Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заверка на молба-декларация до нотариус за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК във връзка с чл.79 от Закона за собствеността

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

12.00 лв.

Бърза 3 дни 18.00 лв.
Експресна 1 ден 24.00 лв.