Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заявление за четене на документи на СОС
В читалнята към архива на Столична община може да се получи достъп до документи на Столичния общински съвет.

Читалнята се намира в сградата на ул. „Московска“ 33 – партер, помещение 7.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

За повече информация, моля, вижте  пълното описание на услугата.

Услугата е безплатна.
В читалнята към архива на Столична община може да се получи достъп до документи на Столичния общински съвет.
 
Читалнята се намира в сградата на ул. „Московска“ 33 – партер, помещение 7.

          1. Работното време на читалнята е от 9:00 до 17:00 всеки работен ден. В предпразничните дни читалнята работи от 9:30 до 12:30. Всеки последен работен ден от месеца се извършва основно почистване и инвентаризация, поради което читалнята не работи.

         2. Всеки читател попълва заявка за желаните от него документи (попълненото електронно заявление). В заявката читателят посочва данни за желаните от него не повече от 3 отделни документа: вид на документа, регистрационен индекс, дата, кратко описание на съдържанието и/или др.

         3. Заявката се изпълнява в срок до 5 дни от момента на подаването й – в зависимост от наличността на заявените документи. Читателят може да поучи информация за наличността на заявените от него архивни документи лично в читалнята или по електронна поща.

         4. Архивните документи, подготвени за предоставяне на читатели се съхраняват в читалнята до една седмица след известяването.

         5. Заявителят се легитимира пред завеждащия читалнята. Необходимите лични данни се вписват в „Регистър за предоставени и върнати архивни материали“.

         6. На читателите се предоставят копия на документите, които той е заявил.

         7. Не се разрешава нерегламентирано изнасяне от читалнята на копията на предоставените документи.

         8. В рамките на един работен ден читателят може да получи достъп до документи само по една негова заявка. Достъп до документи от втора или следваща заявка читателят може до получи само, ако документите са налични или при условие, че няма други читатели.

         9. Читателят е длъжен да предаде на служителя в читалнята използваните от него документи не по-късно от 17:00 часа.

         10. Чанти и друг личен багаж се оставят на определено за целта място.

         11. Недопустимо е внасянето и консумацията на храна и напитки, пушенето, говоренето на висок глас, ползването на мобилен телефон и всички други действия, които по някакъв начин обезпокояват читателите повече от обичайното. Нежелани са разговорите между ползващите читалнята.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.