Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Извършване на служебно погребения за сметка на бюджета на СО
Служебни погребения се извършват на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведение за социални услуги, регистрирани в службите за социално слаби и покойници, за които има прокурорско разпореждане за извършване на служебно погребение.

За повече информация: 
Бюра за социални услуги (БСУ) на Столична община (по местоживеене)


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

 

БезплатнаСлужебни погребения се извършват на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведение за социални услуги, регистрирани в службите за социално слаби и покойници, за които има прокурорско разпореждане за извършване на служебно погребение.

Нормативно основание за извършване на служебни погребения е чл. 25 от Наредба за гробищни паркове и погребално - обредната дейност на територията на Столична община (Приета с Решение № 368 по Протокол № 107 от 26.04.2007 на Столичния общински съвет, посл. изм. и доп. с изм. и доп. с Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г., Решение № 27 по Протокол № 4 от 3.12.2015 г.)

За повече информация:
Бюра за социални услуги (БСУ) на Столична община (по местоживеене)