Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Предоставяне на право на безплатно паркиране в рамките на работното време на ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, в близост до сградата по месторабота