Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Регистрация на плавателен съд
Услугата предоставя възможност за регистрация на плавателен съд до 40 бт. и вписването му в регистъра на корабите в инспекция „Технически и корабоплавателен надзор“ към Столична община. Издаденият в резултат на производството документ може да бъде получена на гише в дирекция „Транспорт“, гр. София, ул.“Будапеща“ № 17, ет.6.

Необходими документи:
-          Заявление за регистрация;
-          Договор за покупко-продажба с нотариална заверка (фактура за новозакупен);   
-          Свидетелство за малък кораб на класификационна  организация;
-           Митническа декларация за внос от чужбина;
-           Документ за платен данък съгласно ЗМДТ (копие);
-           Документ за платена такса за регистрация съгласно Тарифа№5 (копие);
 Позволително за плаване при смяна на собственост


Вид услуга Срок Такса
Обикновена 30 дни  150 лв.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Дължимата стойност за извършване на услугата ще получите на посочената от Вас електронна поща. Сумата може да бъде заплатена по банков път или при заявяване на услугата - на място (ул. „Будапеща № 17, етаж 6, офис 609) чрез ПОС терминал. 
2. Съобщението ще получите от no-reply.transport@sofia.bg. Моля проверявайте и в папка СПАМ.  

 1. Компетентен орган
Столична община, инспекция по „Технически и корабоплавателен надзор“.
 
 1. Заявител
Заявители на услугата е физическо или юридическо лице, собственик на плавателен съд.
Заявителят подава заявление по образец.
 
 1. Необходими документи
 • Заявление за регистрация;
 • Договор за покупко-продажба с нотариална заверка (фактура за новозакупен);   
 • Свидетелство за малък кораб на класификационна  организация;
 •  Митническа декларация за внос от чужбина;
 •  Документ за платен данък съгласно ЗМДТ (копие);
 •  Документ за платена такса за регистрация съгласно Тарифа№5 (копие);
 •  Позволително за плаване при смяна на собственост.
 
 
 1. Такси, срокове и валидност
4.1. Такси

          Размерът на дължимата такса за административната услуга е определен в Тарифа № 5 за таксите. които се събират в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

                         4.2. Срокове за изпълнение:

Срокът за изпълнение на обикновена услуга е 30 дни от получаване на заявлението.
 
 1. Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се предоставя документ за регистрация на плавателен съд.