Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Отписване на плавателен съд от регистъра на Столична община
Услугата предоставя възможност за отписване на плавателен съд от регистъра на корабите към Столична община. Издаденият в резултат на производството документ може да бъде получена на гише в дирекция „Транспорт“, гр. София, ул.“Будапеща“ № 17, ет.6.
Необходими документи:
  • Заявление по образец;
  • Свидетелство за регистрацияВид услуга Срок Такса
Обикновена 30 дни  30 лв.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Дължимата стойност за извършване на услугата ще получите на посочената от Вас електронна поща. Сумата може да бъде заплатена по банков път или при заявяване на услугата - на място (ул. „Будапеща № 17, етаж 6, офис 609) чрез ПОС терминал. 
2. Съобщението ще получите от no-reply.transport@sofia.bg. Моля проверявайте и в папка СПАМ.  

  1.   Компетентен орган
Столична община, инспекция по „Технически и корабоплавателен надзор“.
 
  1. Заявител
Заявители на услугата е физическо или юридическо лице, собственик на плавателен съд.
Заявителят подава заявление по образец до Столична община, инспекция по „Технически и корабоплавателен надзор“.
 
  1. Необходими документи
  • Заявление по образец
  • Свидетелство за регистрация
 
  1. Такси, срокове и валидност
4.1. Такси

          Размерът на дължимата такса за административната услуга е определен в Тарифа № 5 за таксите. които се събират в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

                         4.2. Срокове за изпълнение:

Срокът за изпълнение на обикновена услуга е 30 дни от получаване на заявлението.
  1. Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се предоставя документ в уверение на обстоятелството, че плавателния съд е отписан от регистъра на корабите.