Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Записване за обредна зала (определяне на ден и час)
Резервирането на ден, дата и час на обредна зала се извършва чрез сайта https://svatbi.sofia.bg/.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Заповед № СОА20-РД09-1780/13.05.2020 г. на кмета на Столична община за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1544/24.03.2020 г. за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак.


Резервирането на ден, дата и час на обредна зала се извършва чрез сайта https://svatbi.sofia.bg/.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.


Заповед № СОА20-РД09-1780/13.05.2020 г. на кмета на Столична община за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1544/24.03.2020 г. за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак.