Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Публикуване на съобщение за сватба на интернет страницата на Столичен дом за радостни обреди
За публикуване на съобщение за сватба на интернет страницата на Столичен дом за радостни обреди се подава искане от името на двамата младоженци.

Има възможност за прикачване на един или повече файлове със снимки от щастливото събитие и пожелателен текст.

Задължително се попълва номерът на удостоверението за граждански брак.

Изисква се посочване на телефон и адрес на електронна поща за обратна връзка, на които ще се изпрати потвърждение за получаване на искането и линк за преглед на публикуваното съобщение на сайта на  Столичния дом за радостни обреди.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Безплатна услуга.
За публикуване на съобщение за сватба на интернет страницата на Столичен дом за радостни обреди се подава искане от името на двамата младоженци.

Има възможност за прикачване на един или повече файлове със снимки от щастливото събитие и пожелателен текст.

Задължително се попълва номерът на удостоверението за граждански брак.

Изисква се посочване на телефон и адрес на електронна поща за обратна връзка, на които ще се изпрати потвърждение за получаване на искането и линк за преглед на публикуваното съобщение на сайта на  Столичния дом за радостни обреди.

Подаването на искане завършва с въвеждане на генериран 4-цифрен код от картинка, разположена под бланката за попълване.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.