Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терен общинска собственост
Услугата предоставя възможност за получаване на разрешително за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост.

Разполагането на подвижни съоръжения се извършва въз основа на разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района, на територията на който ще се извършва дейността.

Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито се издава за срок до 3 (три) месеца.

Заявители на услугата могат да бъдат:
  • Управител;
  • Упълномощен представител.
 
Необходими документи:
Към заявлението се прилагат:
1. Удостоверение за вписване и актуално състояние в Търговския регистър;
2. Индивидуална схема  за разполагане на подвижните съоръжения, съгласувана с Дирекция „Транспорт” на СО за  хладилни витрини, щендери и стелажи за излагане на предлагани за продажба в търговския обект стоки, а за маси и столове за консумация на открито и с отдел „ Пътна полиция“ при СДП.  Същата се одобрява от главния архитект на района.
3. Други документи, на които лицето се позовава.
 
 

Срок и такси за изпълнение на услугата:
Вид услуга: Срок: Такса:
Обикновена  15 или 20 дни според (НРУИТДТСО)1* Безплатна2
 
Забележка: 
  1. Срок за издаване на заявлението:
  1. Разрешителното се издава безплатно от районната администрация.
При получаването на разрешителното се заплаща следната такса за ползване на място за търговия на открито върху терени общинска собственост, в зависимост от зоната:
  • За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито:
Зона I - ва II - ра III - та IV - та
лв./кв. м/ден 1,65 1,50 1,40 1,25
лв./кв. м/месец 45,00 38,00 35,00 32,00
  • За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници:
Зони: I - зона II - зона III - зона IV - зона
лв./кв.м./ден 4,50 3,80 3,20 1,90
  •  За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др.:
Зони: I - зона II - зона III - зона IV - зона
лв./кв.м./ден 1,50 1,40 1,20 1,00
 
  • За извършване на разносна търговия на открито с вестници и списания:
Зони: I - зона II - зона III - зона IV - зона
лв./кв.м./ден 1,65 1,50 1,40 1,25
лв./кв.м./месец 45,00 38,00 35,00 32,00