Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на служебна бележка относно обстоятелства за МПС

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
Обикновена 7 дни - безплатна за лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50%;
- 5.00 лв.
Бърза 3 дни
- 2.50 лв. за лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50%;
- 7.50 лв.
Експресна 1 ден
- 5.00 лв. за лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50%;
- 10.00 лв.


Банкови сметки на районните отдели "Общински приходи", по които се заплащат заявените административни услуги:

Код за вид плащане: 44 80 07

ОТДЕЛ ВIС код на
ОБЩИНСКА БАНКА АД
IBAN за приходи
„Общински приходи – Банкя” SOMBBGSF BG 52 SOMB 9130 84 011363 44
„Общински приходи – Витоша и Овча купел” SOMBBGSF BG 54 SOMB 9130 84 275773 44
„Общински приходи – Възраждане” SOMBBGSF BG 86 SOMB 9130 84 275775 44
„Общински приходи – Изгрев” SOMBBGSF BG 08 SOMB 9130 84 113380 44
„Общински приходи – Илинден” SOMBBGSF BG 36 SOMB 9130 84 011362 44
„Общински приходи – Искър” SOMBBGSF BG 24 SOMB 9130 84 113381 44
„Общински приходи – Красна поляна” SOMBBGSF BG 20 SOMB 9130 84 011361 44
„Общински приходи – Красно село” SOMBBGSF BG 37 SOMB 9130 84 275778 44
„Общински приходи – Кремиковци” SOMBBGSF BG 72 SOMB 9130 84 134433 44
„Общински приходи – Лозенец” SOMBBGSF BG 05 SOMB 9130 84 275776 44
„Общински приходи – Люлин” SOMBBGSF BG 68 SOMB 9130 84 011364 44
„Общински приходи – Младост” SOMBBGSF BG 73 SOMB 9130 84 113378 44
„Общински приходи – Надежда и Връбница” SOMBBGSF BG 70 SOMB 9130 84 275774 44
„Общински приходи – Нови Искър” SOMBBGSF BG 38 SOMB 9130 84 275772 44
„Общински приходи – Оборище” SOMBBGSF BG 24 SOMB 9130 84 134430 44
„Общински приходи – Панчарево” SOMBBGSF BG 74 SOMB 9130 84 218811 44
„Общински приходи – Подуяне” SOMBBGSF BG 56 SOMB 9130 84 134432 44
„Общински приходи – Сердика” SOMBBGSF BG 40 SOMB 9130 84 134431 44
„Общински приходи – Слатина” SOMBBGSF BG 69 SOMB 9130 84 385099 44
„Общински приходи – Средец и Триадица” SOMBBGSF BG 21 SOMB 9130 84 275777 44
„Общински приходи – Студентски” SOMBBGSF BG 89 SOMB 9130 84 113379 44