Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2083 Издаване на виза за проектиране
Правно основание: 
Закон за устройство на територията - чл. 140

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност;
3. Документ за собственост на имота;
4. Виза за проучване и проектиране - 2 бр;
5. Заверено геодезич.заснемане на растителността - 2 бр; 
6. Заверена експ.оценка на заснетата растителност.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.
 

Информация за плащане:
Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план, обикновена услуга - 40,00 лв.;
 
Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план, бърза услуга - 60,00 лв.;

Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план, обикновена услуга - 150,00 лв.;

Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план, бърза услуга - 225,00 лв.;
 

Правно основание: 
Закон за устройство на територията - чл. 140

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност;
3. Документ за собственост на имота;
4. Виза за проучване и проектиране - 2 бр;
5. Заверено геодезично заснемане на растителността - 2 бр; 
6. Заверена експертна оценка на заснетата растителност.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.