Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Специализирано транспортно обслужване за хора с увреждания
Приемане на молби в Бюрата за социални услуги на Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” за ползване на услугата - специализирано транспортно обслужване от „Лозана" ЕАД, дирекция "Транспорт" при СО
 
Специализираното транспортно обслужване се предоставят от дирекция "Транспорт" и "Лозана" ЕАД.  
 
Потребители могат да бъдат трудноподвижни лица с 90 и над 90 % намалена работоспособност/вид и степен на увреждане с чужда помощ.

Лицата следва да имат адресна регистрация на територията на СО.
 
Документите се подават в Бюрата за социални услуги (БСУ) към Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” (по местоживеене).

След проверка, правоимащите лица се включват в списък, който се предоставя на Дирекция „Транспорт” и „Лозана” ЕАД.

Ползването на специализирано транспортно обслужване от включените в списъка правоимащи лица, се осъществява въз основа на заявка от лицето, подадена на телефони към „Лозана” ЕАД или Дирекция „Транспорт”.Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

1 лв. за 1 курс (същата такса заплащат и личните придружители на трудноподвижните лица)
Приемане на молби в Бюрата за социални услуги на Дирекция „Социални дейности” за ползване на услугата - специализирано транспортно обслужване от „Лозана" ЕАД, дирекция "Транспорт" при СО
 
Специализираното транспортно обслужване се предоставят от дирекция "Транспорт" и "Лозана" ЕАД.  
 
Потребители могат да бъдат трудноподвижни лица с 90 и над 90 % намалена работоспособност/вид и степен на увреждане с чужда помощ.

Лицата следва да имат адресна регистрация на територията на СО.
 

Условия и ред:

Документите се подават в Бюрата за социални услуги (БСУ) към Дирекция „Социални дейности” (по местоживеене)


Необходими документи:


1. Заявление (по образец от БСУ);

2. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (ксерокопие и оригинал за справка);

3. Акт за раждане на деца до 14 г. (ксерокопие и оригинал за справка);

4. Пълномощно (ксерокопие и оригинал за справка).
 

След проверка, правоимащите лица се включват в списък, който се предоставя на Дирекция „Транспорт” и „Лозана” ЕАД.

Ползването на специализирано транспортно обслужване от включените в списъка правоимащи лица, се осъществява въз основа на заявка от лицето, подадена на следните телефони:
Тел. за заявки към „Лозана” ЕАД: 948 60 16; 0896 752725
Тел. за заявки към Дирекция „Транспорт”: 0800 20 720 БЕЗПЛАТНО (телефонът не отчита допълнителни импулси)
 
Подаване на заявление:
В Бюрото за социални услуги по местоживеене.

Ползване на услугата:
По предварителна заявка към Дирекция „Транспорт” и „Лозана” ЕАД, след включване в списъка на правоимащите лица.

Такса:
Вразмер 1 лв. за 1 курс (същата заплащат и личните придружители на трудноподвижните лица)