Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заявление за смяна на регистрационен номер в списъка към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз