Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Списък на превозните средства, с които ще се осъществява таксиметров превоз на пътници