Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Списък с данни на водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз на пътници