Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заявление за прекратяване действието на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници