Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заявление за отписване на превозни средства и/или водачи от списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз