Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз