Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Вписване на превозни средства и/или водачи в списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на ТП