Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Регистрация на плавателен съд
Услугата предоставя възможност за регистрация на плавателен съд на територията на Столична община.

Необходими документи:
1. Заявление за регистрация;
2. Договор за покупко-продажба с нотариална заверка (фактура за новозакупен);         
3.Свидетелство за малък кораб на класификационна  организация;
4. Митническа декларация за внос от чужбина;
5. Документ за платен данък съгласно ЗМДТ (копие);
6. Документ за платена такса за регистрация съгласно Тарифа№5 (копие);
7. Позволително за плаване при смяна на собственост.