Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заявление за прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз
Услугата предоставя възможност за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз.

Необходими документи:
1. Заявление за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз;
2. Разрешения за таксиметров превоз на пътници и съответстващите им стикери за цитираните автомобили.