Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Отписване на плавателен съд от регистъра на Столична община
Услугата предоставя възможност за отписване на плавателен съд от регистъра на Столична община.

Необходими документи:
1. Заявление за отписване на плавателен съд от регистъра на Столична община;
2. Свидетелство за регистрация;
3. Документ за платена такса по Тарифа № 5;
4. Други документи.