Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта
Услугата се предоставя от ОП "Туризъм" и е свързана с волеизявление от страна на лицето, извършващо дейност в обекта – чрез подаване на заявление за прекратяване и издаване на заповед на категоризиращия орган за прекратяване.

Правно основание:
Закон за туризма - чл. 137, ал. 2

Необходими документи:
1. Заявление;
2. Копие на удостоверение за категория на туристически обект.
3. Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.
 
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Направление "Общинска администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Московска" №33
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9377303
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 до 12.30.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Услугата се предоставя от ОП "Туризъм"
Адрес: ул. „Оборище” № 44, ет. 3
Интернет страница: http://info-sofia.bg/

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец и да върнете удостоверението за категорийна символика.


Не се заплаща такса за услугата.

Срок за предоставяне: 45 дни

Прекратяване действието на категоризация на туристически обекти - средства за подслон и заведения за хранене и развлечения.
Услугата се предоставя от ОП "Туризъм" и е свързана с волеизявление от страна на лицето, извършващо дейност в обекта – чрез подаване на заявление за прекратяване и издаване на заповед на категоризиращия орган за прекратяване.

Правно основание:
Закон за туризма - чл. 137, ал. 2

Необходими документи:
1. Заявление;
2. Копие на удостоверение за категория на туристически обект.
Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя, когато услугата се заявява по електронен път. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.
 
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Направление "Общинска администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Московска" №33
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9377303
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 до 12.30.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Услугата се предоставя от ОП "Туризъм"
Адрес: ул. „Оборище” № 44, ет. 3
Интернет страница: http://info-sofia.bg/

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец и да върнете удостоверението за категорийна символика.