Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
Осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 2), издаван от осигурителя.

Заявители на услугата могат да бъдат: Лица с прекратено служебно или трудово правоотношение, чиито ведомости за заплати се съхраняват в архива на Столична община.

Такси: за предоставяне на услугата не се дължат такси
Срокове за изпълнение: 14-дневен срок за документи преди януари 2000 г.

Осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 2), издаван от осигурителя.

Заявители на услугата могат да бъдат: Лица с прекратено служебно или трудово правоотношение, чиито ведомости за заплати се съхраняват в архива на Столична община.

Правно основание:
Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 2

Компетентен орган: Кметът на Столична община

Необходими документиЗаявление - образец

Такси: за предоставяне на услугата не се дължат такси

Срокове за изпълнение: 14-дневен срок за документи преди януари 2000 г.

Валидност: Издаденият в резултат на услугата документ е валиден безсрочно

Резултат от процедурата: Удостоверение за осигурителен доход (УП 2)