Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Предоставяне на право на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за хора с увреждания до 18 год. възраст