Начало
Услуги
Моите е-услуги
Деловодни справки
Въпроси/отговори
Свържете се с нас
УслугиПубликуваният списък на административните услуги, предоставяни от Столична община, е в процес на развитие и допълване. За част от представените услуги, информацията може да е непълна. В случай, че Ви е необходима допълнителна информация, моля свържете с нас.
Избори - 2017 (изисква се електронен подпис)
Избори - 2017 (изисква се електронен подпис)
Гражданска регистрация (изисква се електронен подпис)
Гражданска регистрация (изисква се електронен подпис)
Местни данъци и такси (изисква се електронен подпис)
Местни данъци и такси (изисква се електронен подпис)
Социални дейности
Социални дейности
Икономика и търговска дейност
Икономика и търговска дейност
Транспорт
Транспорт
Инвестиционно отчуждаване
Инвестиционно отчуждаване
Зелена система, екология и земеползване (изисква се електронен подпис)
Зелена система, екология и земеползване (изисква се електронен подпис)
Деловодство и архив
Деловодство и архив
Финанси
Финанси
Транспортна инфраструктура
Транспортна инфраструктура
Общински строителен контрол
Общински строителен контрол
Териториално планиране
Териториално планиране
Обществен ред, сигурност и масови прояви
Обществен ред, сигурност и масови прояви
НАГ - Административно и правно обслужване
НАГ - Административно и правно обслужване
Избори 2015
Избори 2015
Избори - 2021 (не се изисква електронен подпис)
Избори - 2021 (не се изисква електронен подпис)
Избори - 2021 (изисква се електронен подпис)
Избори - 2021 (изисква се електронен подпис)
Общи административни услуги
Общи административни услуги
Устройство на територията, строителство и кадастър
Устройство на територията, строителство и кадастър
Удостоверяване и упражняване на граждански права
Удостоверяване и упражняване на граждански права