Порталът е в процес на развитие и допълване на информацията. За повече подробности можете да се свържете с нас.
Начало
Услуги
Моите е-услуги
Деловодни справки
Въпроси/отговори
Свържете се с нас
Добре дошли в портала за услуги на Столична Община!

Тук можете да:
  • намерите информация за всички административни услуги с бланки за попълване;
  • подадете искане за извършване на електронни услуги;
  • направите справка за заявените от вас електронните услуги и техния статус;
  • сигнализирате за нередности;
  • споделите мнението си за качеството на извършените услуги.
Най-използвани услуги