Начало
Услуги
Моите е-услуги
Деловодни справки
Въпроси/отговори
Свържете се с нас
 • Въпрос: Какво е необходимо за подаване на електронна административна услуга през портала за електронни услуги на СО (без категория „Електронни заявления, неизискващи такса“)?
 • Отговор: За подаване на електронна административна услуга е необходимо:
  • 1. Активна регистрация в портала;
  • 2. Вход в портала с избор на начин на идентификация "е-подпис";
  • 3. Коректно попълнен формуляр с прикачени необходимите документи, според конкретната услуга и вида на заявителя (виж "пълно описание" на услугата);
  • 4. Подаване на заявление/искане с валиден електронен подпис.

 • Въпрос: Какво е необходимо за заявяване на услуга от категория „Електронни заявления, неизискващи такса“?
 • Отговор: За подаване на електронно заявление е необходимо:
  • 1. Вход в портала;
  • 2. Коректно попълнен формуляр;
  • 3. Подаване без електронен подпис.

 • Въпрос: Какви компютърни настройки са необходими за работа с портала за електронни услуги на СО?
 • Отговор: За работа с портала за електронни услуги на СО са необходими:
  • 1. Актуална версия на някой от следните браузъри: Chrome; Firefox; Internet Explorer 10 или по-нова версия;
  • 2. Ползване на JavaScript и Cookies от избрания браузър.

 • Въпрос: Какво е необходимо за подаване на електронна административна услуга през портала за електронни услуги на СО?
 • Отговор: За подаване на електронна административна услуга е необходимо: